Aandoeningen

Huidkanker en huidziekten

Er bestaan vele soorten huidkanker, huidziekten en huidaandoeningen. Door de vele specialisaties van onze dermatologen kunnen we alle huidkanker, huidziekten en huidaandoeningen goed behandelen. De meest voorkomende zijn:

Mohs Klinieken Dordrecht receptie

Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende kanker in Nederland. Alhoewel het geen dodelijke aandoening is, kan het doormaken en de behandeling van deze huidkanker een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Plaveiselcelcarcinoom

Het plaveiselcelcarcinoom of ook wel spinocellulair carcinoom genoemd, is een huidkanker die we voornamelijk bij ouderen of bij mensen met een verminderde weerstand zien.

Melanoom

Melanoom of kwaadaardige moedervlek is de gevaarlijkste huidkanker. Snelle vaststelling en behandeling zijn belangrijk voor een goede overlevingskans.

Actinische keratosen

Actinische keratosen zijn plekjes op de huid die ontstaan door schade van zonlicht. Ze ontstaan op plaatsen die vaak in de zon zijn geweest en komen vooral voor in het gezicht en op de bovenkant van de handen. Het kan een voorloper zijn van huidkanker.

Huidziekten

Een huidziekte of huidprobleem kan erg vervelend zijn en uw leven negatief beïnvloeden. Een huidziekte kan veel verschillende oorzaken hebben. Gelukkig is er vaak iets aan te doen.

Spataderen

Spataderen zijn uitgezette en kronkelige aderen waarin het bloed niet meer optimaal stroomt in de richting van het hart. Hierdoor kunnen de benen en enkels zwellen na lang staan, of de benen vermoeid aanvoelen.

Moedervlekken

Moedervlekken zijn goedaardige opeenhopingen van pigmentcellen in de huid. Het is een normaal verschijnsel. Vrijwel iedereen krijgt meerdere moedervlekken, gemiddeld zo’n 25.