Aandoeningen

Spataderen

Spataderen zijn uitgezette en kronkelige aderen waarin het bloed niet meer optimaal stroomt in de richting van het hart. De medische term voor spataderen is varices. Spataderproblemen doen zich voornamelijk in het oppervlakkig vaatsysteem van de benen voor.

Spataderen en uw benen

Aderen zijn er om bloed terug te brengen naar uw hart. In uw benen is er een oppervlakkig en een diep adersysteem. Het overgrote deel van het bloed gaat via het diepe adersysteem naar uw hart terug en slechts een klein deel gebruikt daarvoor het oppervlakkige adersysteem. Uw hart ligt zo’n anderhalve meter boven uw laagste punt. Dat betekent dat het bloed die afstand tegen de zwaartekracht in moet stromen.

Uw kuitspier is een soort van pomp en bij elke samentrekking van uw kuitspier ‘pompt’ u als het ware het bloed omhoog. Om te voorkomen dat het bloed bij stilstaan weer naar beneden zakt, zitten er kleppen in deze aderen.

Hoe ontstaan spataderen?

Spataderen behandelen - Mohs Klinieken

Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in de oppervlakkige ader gaan lekken. Dat kan bijvoorbeeld omdat er te veel druk op de kleppen komt te staan, omdat het bloedvat wijder wordt of omdat de kleppen zelf zwak zijn aangelegd. Als de kleppen lekken, wordt de druk onder die kleppen in de ader groter. Hoe groter de druk, des te wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd worden de gevolgen van de slechte ‘circulatie’ van het bloed zichtbaar als spataderen en treden er vervolgens klachten op.

Wie krijgt spataderen?

Eigenlijk kan iedereen spataderen krijgen, maar er zijn mensen die een verhoogde kans hebben op het ontstaan van spataderen:

 • vrouwen meer dan mannen; kans neemt toe met de leeftijd
 • erfelijke aanleg (mensen bij wie het in de familie voorkomt)
 • zwangere vrouwen
 • mensen die veel en lang moeten (stil) staan tijdens hun werk of bezigheden
 • mensen die in het verleden trombose in een been hebben gehad. Door de trombose kunnen de kleppen beschadigd zijn, waardoor ze kunnen gaan lekken.

Wat zijn de klachten?

Niet elke spatader geeft klachten. Wel is het zo dat, hoe groter de spataders, hoe groter de kans dat er klachten aanwezig zijn. Typisch voor klachten van spataderen is dat ze toenemen in de loop van de dag en dat ze over het algemeen afnemen bij inspanning.

Mogelijke klachten zijn:

 • cosmetisch storend
 • moe/zwaar gevoel in de benen
 • pijn in de benen
 • onrustige benen
 • krampen (vooral in de nacht)
 • jeuk
 • zwelling van de onderbenen

Wat zijn zichtbare gevolgen van spataderen?

Niet alleen kunnen spataderen zichtbaar worden, maar de afgenomen circulatie van het bloed kan uiteindelijk ook huidafwijkingen geven. De eerste huidafwijking is het vasthouden van vocht in de onderbenen (oedeem). De huid van de onderbenen kan roestbruin verkleuren. Als de spataderen lang aanwezig zijn, kunnen er ontstekingsreacties van de huid optreden. De grootste complicatie van spataderen is dan uiteindelijk een ‘open been’ (ulcus cruris). Belangrijk is dus om tijdig in te grijpen om enerzijds de klachten te verminderen en om anderzijds de kans op de mogelijke gevolgen van spataderen te verkleinen.

Annik Mohs KliniekenOnderzoek

Indien er klachten zijn die wijzen op spataderen dan zal er naast een lichamelijk onderzoek door onze dermatoloog altijd een duplexonderzoek plaatsvinden. Dit is een onderzoek met ultrageluidsgolven, waarbij de aderen zichtbaar worden gemaakt. Het duplexonderzoek kan ook eventuele lekkages en hun oorzaak opsporen zodat er een op uw gericht behandelingsplan kan worden opgesteld. Het onderzoek is volstrekt pijnloos en onschadelijk.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Spataderen hoeven vanuit medisch oogpunt lang niet altijd behandeld te worden. Afhankelijk van de klachten en de eventuele bevindingen bij het onderzoek, zijn er verschillende mogelijkheden van behandeling. Samen komen we tot een behandelplan.

behandelingen mohs kliniekenLaserbehandeling spatader (endovasculaire lasertherapie)

Deze behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. De essentie van deze behandeling is dat er een laserdraad in de te behandelen ader wordt aangebracht, door de laserstralen wordt de ader vervolgens dichtgeschroeid. Deze behandeling is niet geschikt voor alle spataderen en wordt alleen uitgevoerd bij grote, niet te kronkelig verlopende spataderen. Lees meer over deze behandeling.

Muller operatie - Mohs KliniekenMüller-operatie

De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. Vervolgens worden er kleine sneetjes gemaakt van ongeveer 2-3 mm en wordt de spatader via deze sneetjes met een speciaal haakje eruit gehaald. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten, maar met alle voor- en nazorg inbegrepen, kunt u gemakkelijk op een uur rekenen. Lees meer over deze behandeling.

Scleroseren

Spataderen kunnen we behandelen door ze in te spuiten (scleroseren). Bij deze behandeling wordt met een heel fijn naaldje een vloeistof of een schuim in de spatader gespoten. Deze ‘zeepachtige’ vloeistof lokt een ontstekingsreactie uit in de vaatwanden, die daardoor ‘verkleven’ met als gevolg dat de spatader vergaat. Een groot voordeel van deze behandeling is de korte behandeltijd: de gehele behandeling duurt ongeveer 15 minuten. Lees meer over deze behandeling.