faq's - Ik ben niet tevreden. Bij wie kan ik terecht?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in ons centrum. Wij willen graag dat u dat aan ons kenbaar maakt, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. U kunt daarvoor altijd terecht bij de assistentes, uw dermatoloog of bij de medisch directeur. Dit kan mondeling, via mail of brief. Wij leren van uw klachten en observaties om zo in de toekomst nog betere zorg te kunnen verlenen.

Indien u een ernstige klacht heeft waarmee onze medewerkers en de medisch directeur u niet naar voldoening hebben kunnen helpen, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie. Dit klachtenformulier kan u helpen uw klacht te formuleren. Het klachtenreglement kan u eenvoudig opvragen bij uw vestiging van Mohs Klinieken.