Algemeen

Wat betreft vergoedingen en kwaliteitseisen is er geen verschil. Bij Mohs Klinieken wordt de zorg die in het basispakket valt volledig vergoed. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen wat betreft organisatie, hygiëne, privacy etc. U kan hier meer over lezen bij service.

Wat betreft sfeer, service en kwaliteit van zorg proberen we wel een verschil te maken…We zijn een kleine organisatie; dit betekent dat we echt persoonlijke aandacht kunnen geven in een aangename, rustige omgeving. Wij voorzien net wat meer tijd per patiënt dan gangbaar is in ziekenhuizen. Complimenten, maar ook klachten worden onmiddellijk teruggekoppeld in het team en zo proberen we de beste zorg te geven, zorg zoals we die zelf ook zouden willen krijgen.

Mohs Klinieken is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg. De zorg die u bij ons krijgt, wordt vergoed. Houdt u wel rekening met het verplichte wettelijke eigen risico in de zorgkosten. In 2016 bedraagt dit minimum 385€ (vanaf 18 jaar, kinderen betalen geen eigen risico). Met alle zorgverzekeraars in Nederland hebben wij contracten afgesloten. De behandelingen vallen daarom veelal onder uw basis- en/of aanvullende verzekering. Om het consult en/of de behandeling vergoed te krijgen, heeft u wel een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Voor al uw aanvullende vragen rondom vergoedingen in de zorg verwijzen wij u graag naar Zorgwijzer.nl. Raadpleeg voor onverzekerde (cosmetische) zorg, die buiten de basisverzekering valt, onze behandeltarieven.
U kan onze wachttijden nakijken op deze website; indien uw huisarts van mening is dat het om een spoedgeval gaat, kan u altijd bij ons terecht na  telefonisch contact met uw huisarts.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in ons centrum. Wij willen graag dat u dat aan ons kenbaar maakt, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. U kunt daarvoor altijd terecht bij de assistentes, uw dermatoloog of bij de medisch directeur. Dit kan mondeling, via mail of brief. Wij leren van uw klachten en observaties om zo in de toekomst nog betere zorg te kunnen verlenen.

Indien u een ernstige klacht heeft waarmee onze medewerkers en de medisch directeur u niet naar voldoening hebben kunnen helpen, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie. Dit klachtenformulier kan u helpen uw klacht te formuleren. Het klachtenreglement kan u eenvoudig opvragen bij uw vestiging van Mohs Klinieken.