Bel voor vragen of een afspraak: 085 – 016 00 79  (lokaal tarief | 08:30-17:00)

Onderzoek behandeling plaveiselcelcarcinoom

Mohs Klinieken doet mee aan onderzoek van de ErasmusMC naar de behandeling van het plaveiselcelcarcinoom. Voor patiënten verandert er niets aan de behandelmethode. Deelname is vrijwillig.      

Het onderzoek

Om de behandelingen van huidkanker te verbeteren is er medisch wetenschappelijk onderzoek nodig. In dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar de chirurgische behandeling van één type huidkanker: het plaveiselcelcarcinoom.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

U krijgt de zorg, de behandeling en de nazorg zoals gebruikelijk. Dit onderzoek verandert hier dus niets aan. Voor dit onderzoek worden gegevens verzameld over: uw gezondheid, de behandeling en de resultaten van de behandeling na één, twee en vijf jaar. Deze gegevens worden uit uw patiëntendossier verzameld en in een database opgeslagen. Ook wordt er informatie opgevraagd uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA ).

Privacy

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Deze database is alleen in te zien door enkele leden van het onderzoeksteam, medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en leden van de Medisch Ethische Toetsings Commissie.

Wat vragen wij van u?

Wij vragen u vriendelijk om toestemming voor: het verzamelen van de onderzoeksgegevens en het koppelen van uw gegevens aan het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Daarnaast vragen wij u één jaar na de behandeling hoe tevreden u bent over het litteken. Het beantwoorden van deze vraag kost u hooguit 1 minuut.

Deelname aan dit onderzoek

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Deelname levert voor uzelf geen direct voordeel op. U krijgt ook geen vergoeding.

U besluit mee te doen

Bij een volgend bezoek wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan dit wetenschappelijke onderzoek. Als u toestemt, neemt u deel aan ons onderzoek.

U heeft het recht om op elk moment, zonder opgave van reden, uw deelname aan het onderzoek te beëindigen.

U besluit niet mee te doen

Zoals eerder vermeld, is deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig. Als u besluit niet deel te nemen aan het onderzoek heeft dit geen verdere gevolgen voor uw behandeling. U hoeft ook geen reden op te geven waarom u niet wilt meedoen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de onderzoekers die genoemd staan onder aan deze brief.

Het onderzoeksteam

Contactgegevens

Drs. C.B. van Lee, hoofdonderzoeker Erasmus MC

Email: huidkanker@erasmusmc.nl

Telefoonnummer: 010-7040110

Het onderzoeksteam

Prof. T.E.C. Nijsten, dermatoloog Erasmus MC

Dr. N.W.J. Kelleners-Smeets, dermatoloog Maastricht UMC

Dr. H.C. de Vijlder, dermatoloog Isala Ziekenhuis

Drs. L.C.C. Wijne, dermatoloog Ampia Ziekenhuis en Erasmus MC

Drs. A. van Rengen, dermatoloog Mohs klinieken

Drs. R.G.L. Nellen, dermatoloog IJsselland Ziekenhuis