Patiëntinformatie

Dermatologische onderzoeken

Afhankelijk van uw aandoening, kan bijkomend onderzoek nodig zijn. Bij Mohs Klinieken maken we gebruik van de nieuwste technieken om snel een goede diagnose te stellen. De meest voorkomende onderzoeken zijn:

Weefselonderzoek (biopsie)

Oded Wolf - dermatoloog Mohs Klinieken

Soms zijn we niet geheel zeker van de diagnose en is een weefselonderzoek nodig. Dit kunnen we met het wegnemen van een stukje huid voor microscopisch onderzoek (biopt). De dermatoloog bepaalt waar het stukje huid moet worden weggenomen. Dan wordt een foto genomen en de spreekuurassistente geeft u een klein prikje voor verdoving. Als de huid verdoofd is, wordt met een soort appelboortje 3 tot 4 mm weefsel weggenomen en er komt een pleister op het kleine defect. Dit geneest binnen 2 weken. Na 1 tot 2 weken hebben we de uitslag van het weefselonderzoek. Die wordt met u besproken als u terugkomt in Mohs klinieken of tijdens een telefonische afspraak.

Indien er klachten zijn die wijzen op spataderen dan zal er naast een lichamelijk onderzoek door de arts altijd een Duplex-onderzoek plaatsvinden.

Dit is een onderzoek met ultrageluidsgolven, waarbij de aderen zichtbaar worden

gemaakt. Het Duplexonderzoek kan ook eventuele lekkages en hun oorzaak opsporen zodat er een op uw gericht behandelingsplan kan worden opgesteld. Het onderzoek is volstrekt pijnloos en onschadelijk.

U hoeft hiervoor meestal geen aparte afspraak voor te maken, indien u bij het maken van de afspraak aangeeft dat u voor spataderen komt.

Dermatoscopie

Dermatologisch onderzoek Mohs Klinieken - DermatoscopieDermatoscopie is een techniek waarbij de huid wordt onderzocht met behulp van een sterke loep met een ingebouwde lichtbron. Met dit instrument kunnen we bepaalde plekjes nauwkeurig inspecteren. Het wordt voornamelijk bij gekleurde plekjes (moedervlekken, ouderdomswratten) gebruikt. De loep wordt op de huid gezet, al dan niet met een beetje vocht (alcohol) eronder. We kunnen dan goed de onderliggende structuren in de huid beoordelen en dit helpt ons een goede diagnose te stellen.

Bloedonderzoek

Soms kan door middel van bloedonderzoek worden bekeken of iemand ergens overgevoelig voor is of kan een bepaalde ziekte worden opgespoord. Daarnaast vindt soms onderzoek plaats om te onderzoeken of behandeling met bepaalde medicijnen de functie organen niet nadelig beïnvloedt.

Bloed prikken kan in Mohs Klinieken zelf gebeuren, u hoeft hiervoor niet naar het ziekenhuis.

Allergologisch onderzoek

Er bestaan verschillende soorten allergologische onderzoeken:

  • plakproeven: van een plakproef worden verschillende stoffen op de rug geplakt. De stoffen die worden onderzocht blijven gedurende 2 dagen op de huid van de rug zitten. Dit is geheel pijnloos. Voor de plakproef komt u tenminste 3keer naar Mohs Klinieken. Voor meer informatie kan u onze patiëntenfolder lezen.
  • bloedonderzoek: met een bloedtest kunnen we bepaalde allergieën testen. Bloedafname gebeurt in Mohs Klinieken, u hoeft hiervoor niet naar een ziekenhuis.
  • priktesten en uitlokkingsproeven: deze testen voeren wij niet uit. Indien nodig verwijzen we u naar een ziekenhuis, gespecialiseerd in deze testen.