Service

Vergoedingen van uw zorgverzekering en tarieven

Mohs Klinieken is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg. De zorg die u bij ons krijgt, wordt vergoed. Houdt u wel rekening met het verplichte wettelijke eigen risico in de zorgkosten (vanaf 18j).

Met alle zorgverzekeraars in Nederland hebben wij contracten afgesloten. De behandelingen vallen daarom veelal onder uw basis- en/of aanvullende verzekering.

Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Raadpleeg voor onverzekerde (cosmetische) zorg onze behandeltarieven.

Bij verzekerde zorg zal de eventuele eigen bijdrage direct met uw zorgverzekeraar worden verrekend. U ontvangt van ons geen rekening. Uw zorgverzekeraar kan eventueel wel bij u een rekening indienen voor uw eigen risico. Bij onverzekerde zorg wordt u hierover vooraf uitgebreid geïnformeerd.

Passantentarieven

Het passantentarief is van toepassing op onverzekerde patiënten, patiënten zonder verwijsbrief en voor buitenlandse patiënten. Na de behandeling krijgt u een factuur. Deze kunt u in de kliniek via een pinbetaling voldoen. Bekijk de actuele tarieven van 2022 (2020, 2021).

Eigen kosten

Een aantal behandelingen valt niet onder de basisverzekering. In dat geval is er geen sprake van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit zijn behandelingen zonder medische indicatie en zijn daarmee ‘cosmetische’ behandelingen. Het eerste consult wordt vaak wel vergoed, mits u verwezen bent.

.

Hoe werkt zorg voor eigen kosten in de praktijk?

Tarieven en vergoedingen Mohs KliniekenU wordt doorverwezen door de huisarts

Tijdens het consult met de dermatoloog wordt de diagnose gesteld en mogelijk een behandeling voorgesteld. De kosten van dit 1e consult vallen onder vergoede zorg en bedragen circa 110 euro (dit kan oplopen tot 280 euro, indien er bv. een duplexonderzoek (vaatonderzoek) wordt verricht voor spataderen).

Het wettelijk bepaald eigen risico wordt door de zorgverzekeraar in rekening gebracht (indien nog niet opgemaakt).

Als de voorgestelde behandeling medisch gezien niet noodzakelijk is, vergoedt uw zorgverzekeraar deze waarschijnlijk niet. De voor- en nadelen, de risico’s en de prijs van de behandeling worden vooraf duidelijk met u besproken (zie prijslijst). Bij behandeling krijgt u een factuur. De kosten betaalt u in de kliniek via pin.

U komt op eigen initiatief en heeft geen verwijsbrief

Voorbeelden van niet vergoede zorg:

  • wegsnijden of afschaven van goedaardige moedervlekken
  • bevriezen of curetteren van ouderdomswratten of steelwratjes
  • wegspuiten (scleroseren) van fijne spataderen
  • Müller-operatie van spataderen (wordt onder bepaalde medische voorwaarden wel vergoed)